ขอนแก่น – ซีพีแรม ดีเดย์ปลูกป่าเพื่อโลกยั่งยืนในพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมกันปลูกป่า 11 ไร่ ใน ต.ท่าพระ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 ก.ย. นายสมศกดิ์ จันตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธาน “CPRAM GREEN LIFE # ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ในพื้นที่ป่าบ้านหนองนิยม หมู่ 14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พ.ต.อ.สุรศักดิ์ มโนมัย ผกก.สภ.ท่าพระ นายพิสุทธิ์ อนุตระอังกุร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยมี น.ส.อาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ดำเนินงาน
โดรงการดังกล่าวโดยความร่วมมือ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กับ จังหวัดขอนแก่น วัดแสงศรีนิยม และชุมชน ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อมุ่งหวังเพื่อพื้นที่สีเขียวบนพื้นแผ่นดินไทย เสริมสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ และยังสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาเรือนกระจกของโลก อีกทั้ง ยังช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลเพื่อโลกของเรา รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนด้านส่งเสริมความยั่นยืนขององค์กร
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า “CPRAM GREEN LIFE # ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ในพื้นที่ 11 ไร่ ต.ท่าพระ เป็นปีที่สามเพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม่มากขึ้น โดยเฉพาะ จ.ขอนแก่นได้รณรงค์ปลูกต้นไม้มากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัด เพื่อดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ ดังนั้น เมื่อโครงการปลูกป่าดังกล่าวมาปลูกที่ จ.ขอนแก่น ก็คืนกำไรสู่สังคม และในโอกาสต่อไปคงจะมีการปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นอีก ในขณะนี้ จ.ขอนแก่น ปลูกป่าได้ประมาณ 5 แสนต้น และเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อย ปีนี้ได้หน่วยราชการได้เริ่มกันปลูกมากขึ้น เพราะน้ำท่าดี ปริมาณการรอดของป่าต้นไม้ที่ปลูกขึ้นจึงได้ฝนมาช่วยอย่างมาก.