อุดรธานี – กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพลของหน่วย ในห้วงปิดภาคเรียน

พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพลและครอบครัวของหน่วย ในห้วงปิดภาคเรียน ตามนโยบายของกองทัพบก โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้บุตรหลานของกำลังพลได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อให้บุตรหลาน รวมถึงกำลังพลและครอบครัวได้มีโอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และให้มีประสบการณ์ทางสังคม รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ได้พบเห็นอีกด้วย โดยหน่วยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช , พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ไดโนเสาร์โนนทัน และPC cowboy town
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้บุตรหลาน รวมถึงกำลังพลและครอบครัว มีความรู้สึกดีใจและมีความสุขเป็นอย่างมากที่หน่วยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับบุตรหลานในห้วงปิดภาคเรียนในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13