อุดรธานี – กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ‘ทดสอบกำลังพล’ เพื่อเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก

ความพยายามคือสิ่งที่สำคัญ…ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ”

พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วยที่สามารถสอบผ่านภาควิชาการในรอบแรก เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 ขั้นที่ 2 ด้านร่างกาย (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ,ตรวจโรค และสอบสัมภาษณ์) โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับกองทัพบก

โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้เปิดรับสมัครคัดเลือกทั้งบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เรียนฟรี มีเงินเดือนให้ โดยใน 1 ปีแรก น้อง ๆ จะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งจะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับวิชาทางทหารเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็จะมีวิชาการเข้ามาผสมบ้างเล็กน้อย หลังจากนั้นน้อง ๆ จะได้เลือกว่าต้องการเข้าศึกษาต่อในเหล่าไหน โดยจะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการที่น้อง ๆ เลือกเข้าศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือน (โดยไม่มีการแบ่งผลัด รวมระยะเวลาในการเรียนอยู่ 1 ปี 6 เดือน) เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับแต่งตั้งยศเป็น “นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี”


จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้นำกำลังพลเข้าทำการทดสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ทำให้ทหารกองประจำการของหน่วยและครอบครัว มีความปลาบปลื้มใจและรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบผู้บังคับบัญชาที่ให้ความสำคัญกับกำลังพล รวมถึงการให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านร่างกาย และอำนวยความสะดวกในด้านธุรการต่างๆ เป็นการช่วยเปิดโอกาสให้กับกำลังพล ได้มีโอกาสเข้ารับราชการ ทหาร ซึ่งถือเป็นอาชีพทางเลือกที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกอาชีพหนึ่ง

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13