อุดรธานี- ผบก.อุดรฯ แถลงจับ จยย.แว้น 368 คัน พร้อมโชว์บดทำลายท่อไอเสียดัดแปลง 535 ท่อ


เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณลานจอดรถหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และทหาร ทำการแถลงการณ์กวาดล้างจับกุมจักรยานยนต์แต่งซิ่ง ดัดแปลงท่อไอเสีย โดยจะทำลายของกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจยึดมาได้จำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจ 23 สถานี ทหาร ปกครอง และชุดจัดระเบียบสังคม เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน


พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมโดยในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ ที่นำจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จึงได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา


โดยผลการปฏิบัติงาน เราได้ว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่ผู้ปกครอง 9 ราย เข้าตรวจค้นร้านดัดแปลงจำนวน 284 ร้าน ตรวจยึดท่อเสียงดังไม่ได้มาตรฐาน 535 ท่อ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ 368 คัน นอกจากนี้เราได้เปรียบเทียบปรับ พ.ร.บ.ความผิดรถยนต์และ พ.ร.บ.จราจรทางบก จำนวน 1,439 รายพร้อมจัดทำประวัติผู้กระทำผิดและมีความประพฤติเสี่ยงที่จะแข่งรถในทางอีก 109 ราย กรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กเยาวชน ได้เชิญผู้ปกครองเข้ามารับทราบเพื่อให้คำแนะนำ และว่ากล่าวตักเตือนอบรมให้ความรู้ เพื่อแก้ไขพฤติกรรมทำบันทึกข้อตกลงและบันทึกหนังสือทัณฑ์บน อย่างไรก็ดี “การระดมกวาดล้างแข่งรถในทางความผิดในครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอบอุ่นใจ รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น”


จากนั้น พล.ต.ต.พิษณุ ได้ไปขึ้นขี่รจยย. ที่ตรวจยึดมา และทำการติดเครื่อง เร่งเครื่อง เพื่อทดสอบดูว่าท่อไอเสียดัดแปลงมีเสียงดังขนาดไหน ก่อนที่จะไปรถบดถนน ทำการบดท่อไอเสียที่ตรวจยึดจำนวนมาก ท่ามกลางสักขีพยาน ก่อนจะติดเครื่องรถจักยานยนต์ที่ตรวจยึดมา ซึ่งมีการแต่งซิ่ง และดัดแปลงท่อไอเสียให้มีเสียงดัง ส่งเสียงรำคาญบนท้องถนน จากนั้นได้ทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในเรื่องการให้ลูกขี่รถแต่งซิ่ง ออกมาแว้นในเวลากลางคืน สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น และผลของพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก การดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และการปล่อยปล่ะละเลย โดยให้ผู้ปกครองมาทำสัญญากับตำรวจว่าจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานออกมาจับกลุ้มแว้นรถสร้างความเดือดร้อนอีก หากผ่าฝืนจะดำเนินคดีกับผู้ปกครองด้วย โดยมีฝ่ายปกครอง เป็นสักขีพยาน
//////////////////////////