ขอนแก่น (ชมคลิป) สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโต๊ะจีน เลี้ยงพังจิ๋ม ในวันช้างไทย

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโต๊ะจีน ให้กับช้างไทยที่มีชื่อว่า พังจิ๋ม ในวันช้างไทย วันที่ 13 มีนาคม 2566

            13 มี.ค.66  สวนสัตว์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมในวันช้างไทย ซึ่งทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันช้างไทย จึงได้จัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับช้างไทยเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ และความสำคัญของช้างซึ่งในอดีตช้างถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองร่วมรบทำยุทธหัตถีและเป็นทรัพย์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ในวันช้างไทยปีนี้สวนสัตว์ขอนแก่น ได้จัดโต๊ะจีน ให้กับช้างไทยที่มีชื่อว่า พังจิ๋ม เพศเมีย อายุ 41 ปี ปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่นมีอยู่จำนวน   1 เชือก ซึ่งเป็นช้างที่มีนิสัยสุภาพ เชื่อฟังดี โดยเฉพาะคนเลี้ยงหรือผู้ที่เข้าหาอย่างเป็นมิตร ซึ่งอาหารในโต๊ะจีนประกอบไปด้วยอาหารที่ชอบคือ กล้วยน้ำว้า อ้อย หญ้าสด และผลไม้ตามฤดูกาล จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจช้างรักหวนแหนช้างไทย ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างไทยมากขึ้น สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงสามารถมาเยี่ยมชมช้างไทยพังจิ๋มได้ที่สวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวัน