ศรีสะเกษ – ‘จัดใหญ่’ มหกรรมแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน SISAKET CONNECT TRADE FAIR 2023

จัดใหญ่ มหกรรมแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน SISAKET CONNECT TRADE FAIR 2023 สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นการเศรษฐกิจสู่ชุมชน


เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66 ที่ลานคอนกรีตหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน SISAKET CONNECT TRADE FAIR 2023 โดยมี น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม และมี นายแปน โกะซ็อล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย

นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 มี.ค. 66 เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงทางธุรกิจ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) อีกทั้ง เพิ่มช่องทางการตลาดและสนับสนุนให้เกิดมูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเพิ่มขึ้น จะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน หลังมีการชะลอตัวของรายได้จากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ Biz Club/OTOP/SMEs /วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูป ผู้ประกอบการรายย่อยของกลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ และสินค้าจากประเทศกัมพูชา กว่า 100 ร้านค้า กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีโฟล์คซอง พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมช้อปลุ้นโชค ลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและรางวัลใหญ่ทองคำ วันสุดท้ายของงาน

ด้าน นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าในครั้งนี้ เกิดจากจังหวัดศรีสะเกษได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า การสร้างโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้า และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 มี.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่บริเวณลานคอนกรีตหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน