เลย (ชมคลิป) งานมหามงคลพิธีเปิดแพรคลุมป้ายมหาวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรทองเหลืองใหญ่ที่สุดในโลก และสมโภชครบรอบ 20 ปี

 


เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 26 ก.พ.66 ที่มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน งานมหามงคลพิธีเปิดแพรคลุมป้ายมหาวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร และสมโภชครบรอบ 20 ปี มี พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) พระธรมาจารย์ ดร.เสก กวงเซง พระอาจารย์ใหญ่ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย4 นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคม พุทธมามกสงเคราะห์แห่งประเทศไทย นายสัก กอแสงเรือง รองประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พุทธมามก และประชาชนที่เลื่อมใส ร่วมงานจำนวนมาก


นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานบริหารและประธานอำนวยการก่อสร้างกล่าวรายงานว่า หลังเปิดวิหารแปดเซียน วิหารพุทธชยันตี พ.ศ.2555) องค์โป้ยเซียนโจวซือ ได้มีบัญชาให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างวิหารมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการได้แสวงหาข้อมูล เรื่องการหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรที่ใหญ่ที่สุด จากหลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะสร้างวิหารมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกรและหล่อสร้างองค์พระแม่กวนอิมพันกรหล่อด้วยทองเหลืององค์ใหญ่ที่สุดในโลก การก่องสร้างในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และพบอุปสรรคอยู่บ้าง ทำให้แผนงานล่าช้ากว่าที่ดาดการณ์ แต่สุดท้าย ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ได้ฤกษ์ประกอบพิธีเบญจมหามงคลสมโภช เจริญชัยมงคงคาถา พุทธาภิเษก บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เบิกเนตรพระยูไลพุทธเจ้าและพระศรีอริยเมตรไตรย โดยพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย และเบิกเนตรพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร มหาโพธิสัตว์ทั้ง 4 พระองค์ 18 อรหันต์ แกะสลักด้วยหินหยกขาว โดยพระธรรมาจารย์ ร.เสกกวงเซง พระอาจารย์ใหญ่ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย4 และเมื่อวันที่ 16 มกราคม2565 ได้ฤกษ์อัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรที่หล่อค้วยองค์ ทองเหลือง ขึ้นไปประดิษฐานบนวิหาร และทำการสมโภชฉลององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรที่หล่อด้วยทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมทำ พิธีพุทธาภิเษก บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระแก้วมรกต และ พระมหาจักพรรดิสว่างคีรีธรรม โดยมีพระราชวชิรสุรี เจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุต และ พระธรรมาจารย์ ดร.เสกกวงเซง พระอาจารย์ใหญ่ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย 4 เป็นผู้ประกอบพิธีสำคัญ


การก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสาธุชนผู้ใจบุญทั้งในพื้นที่จังหวัดเลย ภูมิภาคและจากส่วนกลาง มูลนิธิในเครือสว่าง(เม่งเลี้ยง) สมาคมสว่างมิตรภาพธรรมสถาน(เม่งอิ้ว) สมาคมเจี่ยตระกูลอนุสรณ์ มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง และ มูลนิธิต่างๆ ที่ปรึกษา และ คณะกรรมการมูลนิธิทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ และ ทุนทรัพย์ เพื่อให้เกิดปูชนียสถานที่สำคัญแห่งนี้ อันเป็นมงคลแก่แผ่นดิน จนถึง ณ วันนี้ วันที่การก่อสร้างมหาวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบรูณ์ลุล่วงไปด้วยดี จึงได้จัดทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายมหาวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร อย่างเป็นทางการ ในวันนี้26 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลาก่อสร้างกว่า 8 ปี กลายเป็นปูชณียสถานที่สำคัญ อันเป็นมงคลแก่แผ่นดิน ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า และเป็นสถานที่ ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้บูชา ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สุดท้ายนี้ หวังว่า มูลนิธิสว่างคีรี ธรรม ที่ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 20 ปีและ มหาวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร แห่งนี้ จะเป็นสถานธรรมที่รวบรวม ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ทั้งวิถีพุทธมหายาน หินยานวัชรยาน และลัทธิเต๋า โดยทางมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อดำรงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น การจัดพิธีเวียนธูปทักษิณาศิลป์ ดอกบัว พิธี โปรยทานทิ้งกระจาดแก่ผู้ยากไร้ปีละกว่า 2,000 ครอบครัว พิธีถือศีลกินเจ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ผ่านโครงการต่างๆ เช่นร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ้งผู้อุปถัมภ์หลัก แจกเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มกันหนาว ปีละ 2,000 ครอบครัว พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งยังเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญบริจาคหีบศพ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ศพไร้ญาติ เป็นการสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตาสะสมบุญบารมีให้แก่ตนเอง


โดยพิธีเฉลิมฉลองฯดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งวันแรก (25 ก.พ.66)มีพิธีอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร (องค์ต้นแบบ) แห่รอบตลาดเมืองเลยโดยมีคณะมังกร – สิงโตร่วมขบวนแห่ เพื่อประทานพรสิริมงคลให้ร่มเย็นเป็นสุข พร้อมการแสดงของคณะมังกร และสิงโต ช่วงเย็นจัดอาหารเลี้ยงแก่แขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและแขกในจังหวัดเลย พร้อมชมการแสดงมังกรพ่นไฟ สิงโตกระโดดเสาดอกเหยม และการแสดงดนตรีประกอบลีลาจากนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย