หนองบัวลำภู – ทภ. 2 หนุนนักเรียนพี่ทหารสานฝัน โดยกรมทหารราบที่ 8 มอบทุนการศึกษาคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ

ทภ. 2 หนุนนักเรียนพี่ทหารสานฝัน โดยกรมทหารราบที่ 8 มอบทุนการศึกษาคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 32 ทุน มูลค่า 256,000 บาท สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนขามพิทย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการพี่ทหารสานฝัน คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ ครูนะ(ศักดิ์ครินช์ จงหาญ) จำนวน 32 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


โดยมี นายไพชยา พิมพ์สารี รอง ผอ.สพม.เลย หนองบัวลำภู นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู พันโท คมศักดิ์ พราวศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ว่าที่ ร้อยตรี วีระสกุล บุราณรักษ์ ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู นายพงษ์ศักดิ์ แก้ววังชัย รองนายก อบต.บ้านขาม ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา


นางวลักขณาฯ ผอ.โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กล่าวว่าเบื้องต้นต้องขอขอบคุณกองทัพภาคที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและเดินทางมามอบทุนการศึกษาคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพี่ทหารสานฝันในวันนี้ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 564 คนบุคลากรทางการศึกษ 38 คนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิด 3 แผนการเรียนเน้นวิทย์-คณิตศาตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ และภาษา ปัจจุบันภาษามีความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร โรงเรียนมองเห็นความสำคัญด้านภาษา


ด้วยเหตุนี้โรงเรียนมองเห็นความจำเป็นและความสำคัญของภาษาทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และเวียตนาม ที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อการติดต่อสื่อสาร สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ควรที่จะได้รับทุนการศึกษโรงเรียนจึงได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการพี่ทหารสานฝันกองทัพภาคที่ 2 เพื่อเป็นทุนในการลงทะเบียนเรียนคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 32 ทุน มูลค่า 256,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนขามพิทย์ ได้รับความรู้ และได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม ในการวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ /ขตว.หนองบัวลำภู