หนองบัวลำภู – ‘โกย’ ทะลุล้านงาน”แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023

 


พช.หนองบัวลำภู ปลื้ม “ 10 วัน”ยอดจำหน่ายกว่า 2.87 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในจังหวัดหนองบัวลำภู “เมืองผ้า น่าอยู่ นาเที่ยว”


ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าจากการที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภูสู่สากล (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023) “งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับจังหวัด ภายในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู ประจําปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 -27 มกราคม 2566 จำนวน 10 วัน ณ บริเวณลานวัฒนธรรมสนามสมเด็จนเรศวรมหาราช อําเภอเมืองหนองบัวลําภู ที่ผ่านมา


พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการออกบูธจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ประกอบการจังหวัดหนองบัวลำภูและจำหน่ายสินค้าจำนวนกว่า 60 กลุ่ม สินค่ามากกว่า 600 รายการ จัดนิทรรศการที่สื่อถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “ต้นไม้ประจำจังหวัด” นำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอ และนิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วยข้อมูลโครงการ กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ


พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่จังหวัดจัดให้มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวหนองบัวลำภู มีส่วนร่วม ก็จะมีกิจกรรมการประกวดกว่า 10 กิจกรรม ทั้งกิจกรรมแฟชั่นโชว์นายแบบ นางแบบมืออาชีพ และกิตติมศักดิ์ การประกวดแฟชั่นโชว์ “ประเภทประชาชนทั่วไป” การประกวดแฟชั่นเด็ก “Fashion Kids”การประกวดแฟชั่นโชว์สตรี “แม่สาว ลูกสวย/หล่อ”การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ประเภทผู้นำท้องถิ่นท้องที่ “ประกวดรำวงมหาดไทยประกวดแฟชั่นโชว์ เขยต่างชาติ การประกวดแฟชั่นโชว์ “สาวประเภทสอง นางฟ้าจำแลงเมืองลุ่มภู” การประกวดส้มตำเมนูหลักผักลีลา “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน”และการประกวดผ้า ECO Print ถิ่นลุ่มภู (กิจกรรมมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ)


ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานฯ ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญที่จะทำให้จังหวัดหนองบัวลำภู มีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีขึ้น ถือเป็นการให้นักท่องเที่ยวและแขกผู้มีเกียรติที่ได้เยี่ยมชมศักยภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ทำให้ยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 10 วันโกยรายได้ทะลุ 2,870,526 บาท โดยแบ่งเป็นอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 2,676,976 บาท ยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวน 193,550 บาท ทำให้ทุกคนประทับใจกับคำว่า “หนองบัวลำภู เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว” พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ปลื้มในความสำเร็จของโครงการ”แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2023”


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู