กาฬสินธุ์ – “อรนุช เยี่ยมสมบัติ” ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่นกาฬสินธุ์ เดินหน้าบริการสังคม

 


เร็วๆนี้(27 มกราคม 2566) ที่โรงแรมริมปาว นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมสตรีไทยดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมประจำปีครั้งที่ 1/2566 โดยมี สตรีไทยดีเด่น ในแต่ละปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม การประชุมมีการพูดคุยแนวทางการทำงานของชมรมสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนให้บริการสังคม ในปี พ.ศ.2566

นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ กล่าวว่า การก่อตั้งชมรมสตรีไทยดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการรวมพลังของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำในแต่ละปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นั่นมีจำนวน 28 คน และยังสามารถแชร์ประสบการณ์และพัฒนาให้องค์กรสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

การจัดตั้งชมรมยังเป็นการรวมพลังสตรีกาฬสินธุ์ให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคมให้มีความสุขและเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ในอนาคต วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จะมีกิจกรรมการทำบุญใหญ่ของชมรม เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา หายจากพระอาการประชวร

สำหรับกิจกรรมของชมรมสตรีไทยดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณหลากหลาย มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศ ครอบครัวด้อยโอกาสและหญิงด้อยโอกาส ร่วมกับทางจังหวัดกาฬสนธุ์ ที่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่มากในขณะนี้