นครราชสีมา – กฟผ. ส่งมอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. บ้านดงลำใย

กฟผ. ส่งมอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. บ้านดงลำใย ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00น. ณ บ้านดงลำใย ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้มีพิธีส่งมอบพื้นที่ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. บ้านดงลำใย ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีประกอบ ทรงพระ ปลัดอาวุโสอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมเป็นผู้แทนรับมอบในนามประชาชนอำเภอสีคิ้ว มี นายชุมพล สุขนิรันดร์ หัวหน้ากองบริหาร (กบหอ-ส.) นายพิเย็น ภักดีสุวรรณ วิทยากรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หชสอ-ย.) นายสุรศักดิ์ ขวัญเมือง นิติกรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกกฎหมายฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หกภอ-ห.) นายวินัย ทวีวรรณ ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง 2 (หสอ2-ส.) นางสาวอภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ วิทยากรระดับ 8 หชสอ-ย. พร้อมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) ในนาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมส่งมอบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บ้านดงลำใย ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้มีนายปิยะบุตร บุตรัตนะ ช่างระดับ 7 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งนครราชสีมา 1-1 เป็นผู้ประสานงาน


ทางด้านนายชุมพล สุขนิรันดร์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) ได้กล่าวถึงการส่งมอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. บ้านดงลำใย ว่า “นอกจากภาระกิจและหน้าที่ของ กฟผ.ที่การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนแล้วนั้นถือว่าเป็นภาระกิจหลักแล้วนั้น นอกจากนี้ยังทาง กฟผ.ยังมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้แนวสายส่ง ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นเช่นโดยที่นี้ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกพืชสวนครัวใกล้แนวสายส่ง ผลดีอีกอย่างคือบริเวณใกล้แนวสายส่งจะมีต้นไม้ขึ้นสูงอาจส่งผลกระทบให้เกิดมีปัญหาได้หากว่าต้นไม้ไปแตะโดนสายส่ง อาจถึงขั้นเสียหายเกิดไฟฟ้าดับ สุดท้ายฝากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสายส่งหากเจอปัญหาต้นไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสายส่งสามารถแจ้งได้ ที่สถานีสีคิ้ว 3 เพื่อทาง กฟผ.จะได้เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว”นายชุมพล สุขนิรันดร์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.)


ด้านนายสาคร เผียนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ฯได้กล่าวเสริมว่า “ทางชาวบ้านได้รับองค์ความรู้จาก กฟผ.ที่ได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน จากการพบพื้นที่บริเวณใกล้แนวสายส่งแห่งนี้ เห็นว่าควรจะส่งเสริมสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนในการส่งเสริมปลูกผัก ได้พาไปศึกาดูงานหลายพื้นที่ ชาวบ้านจึงมีมติเห็นพ้องกันควรที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้ในการบริโภคเหลือจากนั้นจึงจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ขอขอบคุณทาง กฟผ.ด้วยนะครับ”นายสาคร เผียนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ฯได้กล่าวขอบคุณ
สุดท้ายด้านนายณฐันภนต์ เกิดมีวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน บ้านดงลำใยฯได้กล่าวเพิ่มเติ่มว่า “สำหรับโครงการนี้ฯได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จาก กฟผ.ช่วงแรกทางชาวบ้านปลูกพืชสวนครัว เช่นพริก มะเขือ ขิง ข่า อื่นๆช่วยกันปลูกในแปลง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมทำร่วมกันผลผลิตก็แบ่งๆกันกินเป็นการลดต้นทุนในครอบครัวหลังจากเหลือก็นำมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนอีกด้วย สุดท้ายขอขอบคุณทาง กฟผ.ที่มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่นี้ พัฒนาคุณด้านความคิดแก่ชาวบ้าน หวังว่าจะมีโครงการอื่นๆมาส่งเสริมด้านอื่นๆอีกนะครับ”นายณฐันภนต์ เกิดมีวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน บ้านดงลำใยฯกล่าวปิดท้าย


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. บ้านดงลำใย ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. ขนาดแรงดัน 230,000 โวลต์ อยุธยา 4 – สีคิ้ว 3 โดย กฟผ. ได้สนับสนุนปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์รกร้างใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 10 ไร่ ให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับประทานและจัดจำหน่ายได้ พร้อมขุดบ่อน้ำบาดาลและพัฒนาแหล่งน้ำให้ประชาชนสามารถอุปโภคและบริโภค ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน