อบจ.ศรีสะเกษ จับมือ สปสช. ลงนาม MOU จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ดูแลประชาชน

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อบจ.ศรีสะเกษ) นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย นางมลุลี แสนใจ ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 10 อุบลราชานี กับ อบจ.ศรีสะเกษ โดย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลง MOU ดังกล่าว

นางมลุลี แสนใจ ผอ.สปสช.เขต 10 กล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ยังจะมีเรื่องการกระจายอำนาจ การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง อบจ.จะมีบทบาทด้านสุขภาพเพิ่มเติมมากขึ้น สปสช. จึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยนกองทุนฟื้นฟูฯ ให้รองรับการถ่ายโอนและสนับสนุนการทำงานของ อบจ. โดยเสนอว่าให้ขยายขอบเขตบริการจากกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัด โดยเพิ่มในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาโรคเบื้องต้นด้วย เพื่อเสริมการทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลที่มีอยู่แต่เดิมอยู่แล้ว และจะช่วยดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนทั้งจังหวัด อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ยังเป็นแนวคิดและต้องหารือรายละเอียดกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ด้าน นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและได้รับการดูแลด้านสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พร้อมเตรียมสมทบเงินเพิ่มบาท หวังสนับสนุนกายอุปกรณ์และปรับสภาพแวดล้อมผู้พิการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด กองทุนนี้ก่อตั้งมาประมาณ 10 กว่าปี ปัจจุบันมี อบจ.58 จังหวัด จัดตั้งกองทุนนี้และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าเกิดระบบการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ครอบคลุมเกินกว่ามิติทางสุขภาพ อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่สามารถเติมเต็มช่องว่างในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯ.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน