ศรีสะเกษ – วัดปรางค์กู่ เชิญร่วมบุญฉลองอุโบสถ ผูกสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต 7 วัน 7 คืน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดปรางค์กู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ พระอธิการสถาพร อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดปรางค์กู่ พร้อมด้วย พร้อมด้วย นายพสิษฐ์ เจนพิทักษ์คุณ นายก อบต.กู่ นายทนงศักดิ์ นรดี กำนัน ต.กู่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน คณะกรรมการวัดและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันจัดแถลงเตรียมจัดงานฉลองอุโบสถ ผูกสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดปรางค์กู่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-29 ม.ค. 66 นี้

พระอธิการสถาพร อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดปรางค์กู่ กล่าวว่า ตามที่วัดปรางค์กู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสร้างอุโบสถ 1 หลัง โดยความอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนในเขต ต.กู่ และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้มีจิตศรัทธา สร้างเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรม และเป็นศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนา ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน จึงมีมติร่วมกันที่จะจัดงานฉลองอุโบสถ ผูกสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ขึ้น ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ทุกหมู่เหล่า ทุกหน่วยงาน ทุกสถานที่ ร่วมสามัคคี ทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนเนื่องในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน ต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts