หนองบัวลำภู – ”ขามพิทย์ เกมส์ 65”ผอ.เขตมัธยมฯเลย หนองบัวลำภู เปิดการแข่งขันอย่างคึกคัก

“ขามพิทย์ เกมส์ 65” ผอ.เขตมัธยมฯเลย หนองบัวลำภู เปิดการแข่งขันอย่างคึกคักและมีสีสันของเหล่าคณะสี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผอ.สพม.เลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม พร้อมลั่นฆ้องชัยเปิดการแข่งขัน”ขามพิทย์เกมส์ 65”ร่วมสร้างสีสันในพิธีเปิดอย่างคึกคัก โดยมีนายเสด็จ ยะหัวดง นายก อบต.บ้านขาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำทุกองค์กร คณะครูและคณะนักกีฬาร่วมสร้างสีสันในพิธีเปิดอย่างสร้างสรรค์และการแสดงอย่างอลังการ


นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กล่าวว่ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาบุคลิกภาพ การคิดอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการแสดงกลางแจ้งในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมนำเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสร้างความตระหนัก ในการทำงานอย่างมีความสามัคคีในหมู่คณะพร้อมแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สีมีประเภทกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม โดยนำเอากีฬาแฮนด์บอลมาเป็นกีฬาสาธิตในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และทำการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องและไปเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันนี้( 6 มกราคม) ศกนี้


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู