หนองบัวลำภู (ชมคลิป) สภากาชาดหมอบผ้าห่มกันหนาวกลุ่มเปราะบาง

เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สภากาชาดไทย มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง รวม 250 ผืน พื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 4 มค.66 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการมอบเครื่องกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ภายในประกอบไปด้วยเสื้อไหมพรม ถุงมือ หมวกผ้าห่ม ให้กับผู้ประสบภัยหนาว กลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ โดยมีนางณัฐติกานต์ จันทร์หวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดประจำอำเภอ ร่วมในพิธีมอบผ้าเครื่องกันหนาวและให้การต้อนรับ


ก่อนมอบผ้าห่มกันหนาวด้วยความเป็นห่วงในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ในช่วงนี้ ขอให้รักษาสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยติดเตียงควรได้รับความอบอุ่นตลอดเวลา ในขณะเดียวกันขอฝากให้พี่น้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของลูกหลานอันเนื่องมาจากสถานการณ์จากการเสพสิ่งเสพติด จนนำไปสู่อาการทางจิต ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู มีข้อมูลผู้เสพและอาการทางจิต ร่วม 1,000 คน และในจำนวนนั้นไม่ทราบว่าเขาจะก่อเหตุได้ทุกขณะ จึงขอให้เฝ้าระวังและคัดกรองร่วมกันเพื่อนำไปสู่จังหวัดต้นแบบสีขาวต่อไป


จากนั้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เดินทางไปมอบเครื่องกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว กลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอโนนสัง และโดยก่อนหน้าที่ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูโดยในปีนี้จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการสนับสนุนเครื่องกันหนาว จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาอนามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำมามอบให้กับผู้ประสบภัย กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบไปด้วยเสื้อกันหนาว จำนวน 200 ตัว ถุงมือกันหนาวจำนวน 500 คู่ หมวกไหมพรม จำนวน 500 อัน และผ้าห่ม จำนวน 500 ผืน


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.หนองบัวลำภู