กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) บังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับ

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมสรุปปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ปีใหม่ 2566 พร้อมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน การสวมหมวกนิรภัย 100% คาดเข็มขัดนิรภัย และรณรงค์ควบคู่การบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ”
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมีส่วนราชการ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม


นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รก.หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65- 4 ม.ค.66 รวม 7 วัน จังหวัดกาฬสินธุ์เกิดอุบัติเหตุ รวม 14 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 16 คน เสียชีวิต 3 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ หลับใน และตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ รถเก่ง รถปิคอัพ และรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ส่วนการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม. สะสม 7 วัน เรียกตรวจรถ จำนวน 82,709 คัน ดำเนินคดี 6,248 คน


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 7 วัน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2566 ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกองค์กรและทุกอำเภอที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความอดทน ทำให้ยอดการเกิดอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการปรับยุทธศาสตร์เป็นรายวันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้มาตรการ 10 รสขม อย่างเข้มข้นทำให้อุบัติเหตุลดลง และที่สำคัญด่านชุมชน ที่ควบคุมดูแลบุตรหลานที่เมาแล้วห้ามขับรถ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนิรภัย 100% ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ที่สำคัญการดำเนินการรณรงค์ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ “เมาแล้วขับ”