มุกดาหาร (ชมคลิป) พ่อเมืองมุก เยือนชุมชนคุณธรรมบ้านภู สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เยือนชุมชนคุณธรรมบ้านภู อำเภอหนองสูง พร้อมเตรียมเข้าเข้ารับรางวัล สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่บ้านภูเป็นแห่งแรก หลังจากมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายปิติณัฐ นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง พร้อมชาวบ้านภูให้การต้อนรับ เสมือนบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวมาเยือนชุมชน โดยจัดการแสดงของชุมชน พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารพื้นเมืองและการแสดงศิลปวัฒนธรรม


นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า บ้านภูได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 หมู่บ้าน ชุมชนยลวิถี ที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งคัดเลือกจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ชาวบ้านภูได้มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีได้อย่างเหนียวแน่นจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเด็ก หนุ่มสาว และผู้ใหญ่ ที่มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป


ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังได้กล่าวชื่นชมชมชนบ้านภูที่รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นมากว่าร้อยปี รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2565 กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมบ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปี 2565 พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน


ชุมชนคุณธรรมบ้านภูเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีโฮมสเตย์ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วย.

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร