จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 127ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 5 ราย กระจายทุกอำเภอ สธ.แนะงดกิจกรรมรวมกลุ่มในงานพิธีต่างๆ การ์ดอย่าตก

 


วันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 114 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 122 ราย มีเสียชีวิตสะสม 15 +1ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,672 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 979 ราย หายป่วยแล้ว 4,678 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 210 ราย


มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 153 ราย มี อำเภอเมืองเลย 7 ราย อำเภอนาด้วง 11 ราย อำเภอปากชม 14 คน อำเภอนาแห้ว 2 ราย อำเภอวังสะพุง 95 ราย อำเภอภูกระดึง 1 ราย อำเภอท่าลี่ 15 ราย อำเภอเอราวัณ 1 ราย และอำเภอภูหลวง 7 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 127 ราย ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 5 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 122 ราย


Cluster บ้านนาหลวง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จำนวน 8 ราย Cluster บ้านนุ่งคล้า ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จำนวน 4 ราย Cluster ตำบลกุดป้อง อำเภอเมืองเลย จำนวน 6 ราย Cluster ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จำนวน 6 ราย Cluster ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จำนวน 6 ราย Cluster บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จำนวน 2 ราย
Cluster ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จำนวน 2 ราย Cluster r งานบายศรีบ้านยางเดี่ยว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จำนวน 3 ราย Cluster ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จำนวน 6 ราย
Cluster ค่ายทหารในตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จำนวน 4 ราย
Cluster อื่นๆ 72 ราย ดังนี้ อำเภอเชียงคาน จำนวน 6 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 9 ราย
อำเภอปากชม จำนวน 2 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 4 รายㆍอำเภอผาขาว จำนวน 9 ราย อำเภอด่านซ้าย จำนวน 2 ราย อำเภอท่าลี่ จำนวน 13 ราย อำเภอเอราวัณ จำนวน 1 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 24 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 2 ราย


สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 965 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 14 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 427,758 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 394,851 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย