หนองบัวลำภู – ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาฯ สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะลงพื้นที่ลงพื้นที่ไขข้อข้องใจภายหลังตรวจสอบสภาพถนนเจ้าปัญหา เป็นหลุมขนมครกมานาน

ส.ส.ไชยาฯประธานคณะกรรมาธิการศึกษาฯ สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะลงพื้นที่ลงพื้นที่ไขข้อข้องใจภายหลังตรวจสอบสภาพถนนเจ้าปัญหา เป็นหลุมขนมครกมานาน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขในระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไป

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฏร ว่าวันนี้ตนเองพร้อมคณะกรรมาธิการฯได้ลงพื้นที่ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อันเนื่องมาจากสภาพถนนเจ้าปัญหา พื้นผิวจราจร Para Asphaltic Concrete สายบ้านยางหล่อ ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง เชื่อมเขตรอยต่ออำเภอผาขาว จังหวัดเลย ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นหลุมเป็นบ่อ ในสภาพถนนขนมครก ระยะทางร่วม 20 กม.ส่งผลให้รถเล็กสัญจรไปมายากลำบาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

โดยมีนายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ นางฐพัชรรดา ธนินท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายณรงค์ คงบศิลา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบุญเรือง พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง สท.ตำบลยางหล่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันซึ่งเป็นถนนในความรับผิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในขณะที่เทศบาลตำบลยางหล่อ ดำเนินการซ่อมแซมปะพื้นผิวจราจรเป็นการชั่วคราวในรูปแบบขนมครก เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น กรอปกับมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านเส้นนี้เป็นประจำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ในขณะที่ นายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ กล่าวว่าสำหรับถนนเส้นดังกล่าว เป็นถนนสายเศรษฐกิจเส้นทางหลักของตำบลยางหล่อ ที่เชื่อมระหว่างอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กับ อำเภอผาขาวจังหวัดเลย ที่ประชาชนใช้ในการสัญจรข้ามจังหวัด รวมทั้ง ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตอ้อย โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้การจราจรคับคั่ง ตลอดจน รถบรรทุกหินสัญจรผ่านเส้นทางเป็นประจำ ประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้ในชีวิตประจำโอดครวญและร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่บ่อยครั้ง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงมาแก้ปัญหาเป็นระยะ แต่ไม่เคยคงที่และถาวร

นายไชยาฯประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะเห็นปัญหาในความยากลำบากของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งตนเองและคณะกรรมาธิการฯจะนำปัญหานี้และเร่งผลักดันประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ การดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เพราะถนนเส้นนี้เกินศักยภาพของท้องถิ่นที่จะเข้ามาดูแล


ต่อไปคงจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายโอนภารกิจให้ทางหลวงชนบท กรมทางหลวงเข้ามาดูแลเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงว่าในขณะที่จังหวัดมีงบประมาณของจังหวัดหรืองบฟั่งชั่น ซึ่งเป็นการบูรณาการตั้งแต่ 2 หน่วยงานมารับผิดชอบร่วมกันแก้ปัญหาของท้องถิ่นที่จะเข้ามาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาถนนเส้นนี้ต่อไป


ในขณะที่ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของ ส.ส.หรือสภาผู้แทนราษฏร จึงขอทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นง่ายๆว่า ส.ส.มีบทบาทและหน้าที่ดูในภาพของโครงสร้างใหญ่ของประเทศ สนับสนุนส่งเสริม ว่าเขาขาดอะไร และการดำเนินการนั้นๆมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของท้องถิ่นหรือจังหวัด ในส่วนของท้องถิ่นหรือจังหวัดจะต้องเข้ามาดูแลประชาชนในแต่ละพื้นของตนเอง ส.ส.ไชยาฯกล่าวไขข้อข้องใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ส.ส.ในปัจจุบันนี้


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู