หนองคาย (ชมคลิป) ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ผ้าห่มพระราชทาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด และหน่วยแพทย์พระราชทาน พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พื้นที่อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย


วันที่ 15 ธันวาคม 65 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด และหน่วยแพทย์พระราชทาน พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน 200 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะข้าราชการของจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม


จากนั้น รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ คือนายอดุลย์ พานิพัด อายุ 55 ปี ประสบอุบัติเหตุ, นางบัว อินทวงศ์ อายุ 89 ปี เป็นโรคชรา และนางลำพอง พนักศรี เป็นผู้ป่วยโรคไต ซึ่งทั้ง 3 ราย เป็นผู้ป่วยติดเตียง


จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู่บ้าน ทั้งนี้ จากอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 79,828 คน มีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 86,496 ชิ้น และวันนี้จังหวัดหนองคาย ได้นำผู้ประสบภัยหนาวของอำเภอสระใคร มารับผ้าห่มพระราชทาน รับกระเป๋ายาพระราชทาน และเข้ารับการตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์พระราชทาน ทั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

ภาพ-ข่าว พันธลภ (ฤาษีลภ) แสงทอง -ปวีณา จังหวัดหนองคาย