นายอำเภอศรีบุญเรือง นำพสกนิกรชาวศรีบุญเรือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม พร้อม จิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการอำเภอ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายอำเภอศรีบุญเรือง นำพสกนิกรชาวศรีบุญเรือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม พร้อม จิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการอำเภอ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่(5 ธันวาคม 2565) ที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมคู่สมรส นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู เขต 2 นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา อดีต ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขตอำเภอศรีบุญเรือง นายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวอำเภอศรีบุญเรือง

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ผืน และพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุพระสงฆ์ สามเณร โดยมีพระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของชาติ โดยมีประชาชน ร่วมแต่งชุดผ้าไทย สีเหลือง พร้อมครอบครัว มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

จากนั้นในเวลาต่อมาที่หอประชุมอำเภอศรีบุญเรือง นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีบุญเรือง นายไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 ผู้นำองค์กรสตรีอำเภอศรีบุญเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กำนันผู้ใหญ่ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยนายอำเภอศรีบุญเรือง นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญา เพื่อขจัดความทุกข์ยากทั่วราชอาณาจักรแก่ปวงพสกนิกรและก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจปวงประชา นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

และในเวลาต่อมา นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันทุกตำบลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการอำเภอศรีบุญเรือง ทำความดี เพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสืบสานรักษาต่อยอด พัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการอำเภอศรีบุญเรืองให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ตามแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพ/ข่าว หนองบัวลำภู