หนองบัวลำภู – “กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 ของกระทรวงมหาดไทย”

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวนา สภาเด็กและเยาวชน และเกษตรกรตำบลหัวนา ร่วมกิจกรรมวันดินโลกและร่วมประกาศเจตนารมณ์ และสร้างการตระหนักรู้ในทรัพยากรดิน ”คืนดินดีให้ผืนแผ่นดิน” และ”อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน ภายใต้หลักการ ” Great food form good soil for better life หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”


ดร.ประยูรฯกล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมาถบพิตร เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 ขึ้นภายใต้หัวข้อ ” Great food form good soil for better life หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวิตมีสุข” และพิจารณาจัดกิจกรรมตลอดปี 2566

โดยในวันนี้อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกออนไลน์ (Add event) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู Line กลุ่มส่วนราชการ และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกันทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง หว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อปลูกคลุมดิน การปลูกผักอินทรีย์เพื่อเป็นอาหาร และจำหน่ายสร้างรายได้โดยการรวมกลุ่มปลูกผักแปลงรวม ภายใต้หลักการ ” Great food form good soil for better life หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”