อุดรธานี – ร.13 พัน.1 จัดกิจกรรมรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอกรณีพิเศษ 

 

พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมรับทหารกองเกินที่จะเข้ากองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอกรณีพิเศษที่ (สมัครออนไลน์) ประจำปี 2566 โดยได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการและประสานงาน , จัดยานพาหนะสนับสนุนการเดินทางโดยรับทหารกองเกินจากที่ว่าการอำเภอภูมิลำเนา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทหารกองเกิน และได้จัดกิจกรรมต้อนรับทหารกองเกินที่สมัครเข้ารับราชการ ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยได้จัดนิทรรศการแสดงอาวุธ , แผนการเตรียมการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบของหน่วย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทหารกองเกินนำไปประชาสัมพันธ์กับญาติและเพื่อนในภูมิลำเนามาสมัครเพิ่มเติมได้ และจัดพิธีพบปะทหารกองเกินและญาติ เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาและภารกิจของหน่วย รวมถึงมอบเสื้อนักรบรามสูร เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์และความผูกพันกับหน่วย


จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ทหารกองเกิน รวมถึงผู้ปกครองมีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหาร ที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนมีโอกาสได้เข้ารับราชการ ซึ่งถือเป็นอาชีพทางเลือกที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกอาชีพหนึ่ง

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13