หนองคาย-ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กกล.สุรศักดิ์มนตรี และกองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ ร่วมจัดกิจกรรมมอบเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน ที่ สปป.ลาว

ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กกล.สุรศักดิ์มนตรี และกองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ ร่วมจัดกิจกรรมมอบเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน ที่ สปป.ลาว ก่อนทำการลาดตระเวนร่วม ไทย-ลาว เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ


พันเอกมงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี รองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว (จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์) พร้อมด้วยพันเอก บุนวาน พมมะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องกันหนาว ให้กับครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนาไฮ่ เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อบรรเทาภัยหนาว มอบและปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 4,000 ตัว ให้กับประชาชนบ้านนาไฮ่ เพื่อเป็นการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 สู่พี่น้องประชาชนฝั่ง สปป.ลาว เพื่อให้นำไปเพาะเลี้ยงเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน


จากนั้น พันเอกมงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี รองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว (จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์) พร้อมด้วยพันเอก บุนวาน พมมะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ นำกำลังพลลงเรือลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง ไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน ในภารกิจป้องกันการกระทำความผิดตามลำน้ำโขงและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดของทั้งสองประเทศ ทำให้เป็นชายแดนแห่งมิตรภาพและสันติภาพ ของการร่วมมืออย่างแท้จริง เป็นความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-ลาว บรรลุผลสำเร็จ

:ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ) แสงทอง-ปวีณา จังหวัดหนองคาย