อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 ออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่  

 

พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ตอนสูทกรรมของหน่วย ออกดำเนินการตามโครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ” โดยการเข้าซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปที่สวนของ นาง สุกานดา คนเพียร เกษตรกรบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้จัดซื้อผักกวางตุ้ง เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ออกไปจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกรถึงสวนนั้น ทำให้เจ้าของสวนมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดซื้อผักกวางตุ้ง ถึงสวนเกษตรกรโดยตรงในห้วงที่ผลผลิตล้นตลาด ซึ่งทำให้ออกจำหน่ายผลผลิตได้ยากกว่าปกติ หากมีใครสนใจผักกวางตุ้ง สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 090-3536982 นาง สุกานดา คนเพียร เจ้าของสวนได้โดยตรง

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13