ขอนแก่น – พ่อเมืองหมอแคนแสดงสปิริต ออกจากห้องประชุม ให้คณะกรรมการจังหวัดยกมือท่วมท้น “คงเฮือนอีสานไว้เป็นแลนด์มาร์ค” หลังจบงานไหมฯ

ที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวาระหนึ่งเพื่อขอมติที่ประชุมว่า เฮือนโบราณดั้งเดิมของชาวอีสานที่ตั้งหน้าศาลากลางจังหวัดจะเก็บไว้หลังงานเทศกาลไหมฯ จบลง หรือจะรื้อออกทำที่จอดรถ ซึ่งขณะที่ในการประชุมขอมติ นายไกรสร กองฉาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แสดงสปิริตขอออกนอกห้องประชุม เพื่อให้ทุกคนลงมติ

ผลการลงมติที่ประชุมทั้งหมดมีมติว่า “ให้เก็บไว้ใช้ประโยชน์และเป็นแลนด์มาร์กต่อไป” โดยผู้ร่วมประชุมทั้งหมด ไม่มีใครยกมือให้รื้อบ้านหลังงานไหมฯ แม้แต่คนเดียว

ในการปลูกสร้างบ้านที่มีลักษณะการใช้สอยใกล้เคียงกัน รวมกันอยู่เหมือนคุ้ม ที่มีเฮือนรวมกันอยู่หลาย ๆ หลัง เป็นหมู่อยู่ในละแวกเดียวกัน ในการก่อสร้างให้ช่างไม้ของแต่ละอำเภอของส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมประกอบตัวเฮือนโบราณชาวอีสานให้แล้วเสร็จก่อนเปิดงานวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เฮือนโบราณชาวอีสาน จะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ชั้นบนจะมีห้องนอน ห้องโถง และห้องครัว 3 ห้อง อยู่ชั้นบนตัวตัวบ้าน มุงหลังคาบ้านด้วยแผ่นไม้เนื้อแข็ง ขณะนี้ช่างสร้างบ้านของแต่ละหลังได้แล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์ก จุดเซลฟี จุดถ่ายภาพแห่งใหม่ใจกลางเมืองขอนแก่น โชว์ความสวยงามของเฮือนบ้านโบราณ ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอทั้ง 26 อำเภอ

สำหรับเฮือนไม้โบราณ วิถีคนขอนแก่น มีชื่อเรียกตามแต่ละอำเภอดังนี้ อำเภอเมือง ชื่อบ้าน “เฮือนขอนแก่นศรีบริรักษ์” อำเภอบ้านไผ่ ชื่อบ้าน “ดอนกระยอม บ้านไผ่” อำเภอพล ชื่อบ้าน “เฮือนเมืองพล” อำเภอน้ำพอง ชื่อบ้าน “บ้านท่าหว้า-น้ำพอง” อำเภอชุมแพ ชื่อบ้าน “เฮือนโบราณโนนเมือง” อำเภอภูเวียง ชื่อบ้าน “เวียงนิรมิต” อำเภอมัญจาคีรี ชื่อบ้าน “เฮือนช้างกระ” 

อำเภอหนองเรือ ชื่อบ้าน “เฮือนฮีตฮองหนองเรือ” อำเภอกระนวน ชื่อบ้าน “เฮือนกระนวน” อำเภอหนองสองห้อง ชื่อบ้าน “เฮือนฮัก ณ สองห้อง” อำเภอชนบท ชื่อบ้าน “เฮือนฮักเฮือนแพง” อำเภอสีชมพู ชื่อบ้าน “เฮือนรวมใจไทสีชมพู” อำเภอแวงน้อย ชื่อบ้าน “เฮือนแวงน้อยการค้า” อำเภออุบลรัตน์ ชื่อบ้าน “เฮือนตนอุบลรัตน์พานิชย์” อำเภอบ้านฝาง ชื่อบ้าน “เฮือนตุ้มโฮม ไทบ้านฝาง” อำเภอเขาสวนกวาง ชื่อบ้าน “ขวัญเมืองเขาสวนกวาง” อำเภอพระยืน ชื่อบ้าน “เฮือนพระยืนมิ่งมงคล” อำเภอแวงใหญ่ ชื่อบ้าน “เฮือนฮักแพงแวงใหญ่”

อำเภอเปือยน้อย ชื่อบ้าน “เฮือนเปือยน้อย” อำเภอภูผาม่าน ชื่อบ้าน “เฮือน..ไทภู” อำเภอซำสูง ชื่อบ้าน “เฮือนเฮาไทซำสูง” อำเภอหนองนาคำ ชื่อบ้าน “เฮือนฮักหนองนาคำ” อำเภอโคกโพธิ์ชัย ชื่อบ้าน “เฮือนฮักถักทอใจ โคกโพิธ์ไชยเมืองไชยวาน” อำเภอบ้านแฮด ชื่อบ้าน “เฮือนบ้านแฮด” อำเภอโนนศิลา ชื่อบ้าน “เฮือนศิลางาม” อำเภอเวียงเก่า ชื่อบ้าน “เฮือนไทโนภู ภูเวียงเก่า”