กาฬสินธุ์ – แปลงผักเพื่อชีวิตสร้างรายได้ให้คนทั้งหมู่บ้าน

 


ชาวบ้านโนนสวาท อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับพื้นที่รกร้าง 15 ไร่ เขตนิคมสร้างตนเองลำปาว สร้างแปลงผักเพื่อชีวิต 54 ครัวเรือน หวังยกระดับชีวิตที่ดีขึ้น สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ตลอดทั้งปี


ที่แปลงผักบ้านโนนสวาท ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผักของชาวบ้าน เนื้อที่ 15 ไร่ โดยนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ นายสมญา ศีลาพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และชาวบ้านโนนสวาท ร่วม นำเสนอรูปแบบและเทคนิคการปลูกผักกลางแจ้ง ซึ่งมีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 100%


นายสมญา ศีลาพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า บ้านโนนสวาท มีทั้งหมด 67 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผัก 54 ครัวเรือน บนเนื้อที่ 15 ไร่ เป็นแปลงผักผสมผสาน ปลูกตามความชอบ ตามออเดอร์ และความต้องการของตลาด ซึ่งผู้ปลูกมีคู่ค้าของตัวเองบ้าง หรือบางรายก็ปลูกไว้กินในครัวเรือน เหลือจึงแบ่งขาย เป็นความมั่นคงทางอาหารเพราะแปลงผักบ้านโนนสวาทปลูกและขายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งริเริ่มจากการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร.๙ ในการสูบน้ำจากห้วยโป่งมาใช้ในแปลงผัก และขณะนี้กำลังพัฒนาสู่แปลงหญ้าอาหารสัตว์ ในส่วนที่ 3 ที่จะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย


“บ้านโนนสวาท ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนราชการ อาทิ อำเภอสหัสขันธ์ ในการจัดทำแผนและงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการจากโครงการปิดทองหลังพระฯ นอกจากนี้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจาก พัฒนาชุมชนอำเภอสหัสขันธ์ เติมเต็มความรู้ เทคนิค วิธีปลูกผัก กับทางสำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ โดยระบบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถสูบน้ำขึ้นมากักเก็บในแท็งค์ใหญ่ก่อนจะปล่อยลงสู่แปลงของของเกษตรกร เริ่มต้นจาก 20 ครัวเรือน ในปีที่ 3 มีครัวเรือนเข้าร่วมทั้งหมด 54 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือมีงานประจำยังไม่สามารถมาลงแปลงผักได้ แต่ให้เพื่อนบ้านหรือญาติเข้ามาใช้พื้นที่ปลูกผักแทน ทำให้ชาวบ้านโนนสวาท มีรายได้สามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะผักบุ้ง ส่งให้กับร้านหมูกระทะ ผักสวนครัว ส่งตลาดนัดชุมชน ที่สำคัญเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี” ผู้ใหญ่บ้านกล่าว


นายวัสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงผักของชาวบ้าน นับว่าบ้านโนนสวาท มีความเข้มแข็งทั้งด้านความสามัคคี ความอดทน ความขยัน และมีความจริงใจ ซึ่งทั้งหมดตอบโจทย์ในการส่งเสริมครัวเรือนปลูกผักได้อย่างดีเยี่ยม ในความอดทน ต้องชื่นชมในการพลิกฟื้นพื้นที่รกร้างมาสร้างแปลงผัก ในความอดทน ความขยัน ที่นำการปลูกผักมาสร้างรายได้ มาลดรายจ่ายในครัวเรือน และสุดท้ายในความจริงใจคือการสร้างสรรค์แนวทางปลูกผักปลอดสารพิษแบบ 100% จริง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภค พืชผักจากที่นี่มีความปลอดภัยดีต่อสุขภาพร่างกาย พื้นที่ปลูกผักที่เป็นโนนสูง ยังมีน้ำเพื่อการเกษตรนับว่าเป็นการใช้พลังแห่งภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนสูงสุด ที่ถือว่าสมบูรณ์แบบอย่างมากในการส่งเสริมปลูกผักในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ที่ได้บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานอย่างมีระบบ