หนองคาย(ชมคลิป) รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข ส่งมอบอาคารผู้ป่วยใน ตึกวรลาโภ โรงพยาบาลสังคม

 


วัน ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารผู้ป่วยใน ตึกวรลาโภ อนุสรณ์ หลวงปู่เหรียญ ณ โรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และเข้ากราบนมัสการ พระราชภาวนาวชิรากร สุนทรญาณวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี(หลวงพ่ออินทร์ถวาย) เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนร่วมให้การต้อนรับ


นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน โรงพยาบาลสังคม เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสังคม ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดหนองคาย ห่างจากตัวจังหวัด 95 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดเลย อุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน รับผิดชอบ 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 24,585 คน รวมผู้รับบริการนอกเขตและสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประชาชนมารับบริการประเภทผู้ป่วยนอกจำนวน 64,000 คน ต่อ ปี โรงพยาบาลสังคมเริ่มเปิดให้บริการในปีพุทธศักราช 2524 เป็น โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปีพุทธศักราช 2540 เนื่องจากมีจำนวนผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ใช้พื้นที่ระเบียงตึกผู้ป่วยใน ขยายเพิ่มเป็น 40 เตียงในการให้บริการ อีกทั้ง เมื่อมีพระภิกษุสามเณรอาพาธ ต้องนอนรักษาตัวปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม อีกทั้งผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนจากแพทย์เฉพาะทาง ต้องเดินทาง เป็นระยะทาง กว่า100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางกว่า 1. 30 นาที โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยฟอกไตที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อท่านพระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะ อำเภอสังคม (ธรรมยุต) ทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงพร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธาญาติโยมได้พร้อมใจกันสร้างอาคารผู้ป่วยใน วรลาโภอนุสรณ์ (หลวงปู่เหรียญ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ในปี 2558 ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ห้องฉุกเฉินและห้องฟอกไต ชั้นที่ 2 ชั้นผู้ป่วยสามัญหญิง ชั้นที่ 3 ชั้นผู้ป่วยสามัญชาย ชั้นที่ 4 ห้องพิเศษญาติโยม และชั้นที่ 5 สำหรับพระสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จในปี 2561 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 135 ล้านบาท และเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา


จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมผู้ป่วย และพบปะส่วนราชการและประชาชน การส่งมอบอาคารผู้ป่วยใน ตึกวรลาโภอนุสรณ์ หลวงปู่เหรียญ โรงพยาบาลสังคม ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสังคม ประชาชนในพื้นที่จังหวัด หนองคายและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนมาก

:ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-ปวีณา จังหวัดหนองคาย