ขอนแก่น – เตรียมจัดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือบริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จังหวัดขอนแก่น เตรียมจัดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือบริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์และสารมาตรฐานทางห้องแล็บ จากผู้ผลิตชั้นนำของประเทศและแบรนด์ระดับโลก เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาภูมิภาคแห่งอนาคต

นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัท แอดลิบ แมเนจเม้น จำกัด นางสุวิภา วรรณสารพ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและวิจัยมิตรผล ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-25 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมและศูนย์นานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในตลาดแล็บการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอดและยกระดับองค์กร ตลาดแลบนั้นมีความหทายมากกว่าห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการฯ แต่เชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาภาครัฐที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม การพาณิชย์ ปศุสัตว์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ การค้าและการลงทุน การผลิตสินค้า และบริการให้มีมาตรฐาน

นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัท แอดลิบ แมเนจเม้น จำกัด กล่าวว่า “ภาคอีสาน เป็นตลาดที่มีความเติบโตทางด้านเครื่องมือแล็บ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 30,000 ล้านบาท ใน 10 จังหวัดภาคอีสาน เมื่อเทียบกับ 80,000 ล้านบาท ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแล็บจากศูนย์วิจัย จากมหาวิทยาลัย จากโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเติบโตมาก ถือเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน ทั้งในด้านของโครงสร้างประชากร การคมนาคม การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนให้เครื่องมือแล็บ และเทคโนโลยีชีวภาพ เติบโตขึ้นในภาคอีสาน”

ในงานนี้ บริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ ภาคีเครือข่ายกว่า 40 องค์กร ในงานมีการแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการทางห้องปฏิบัติการฯ และการเจรจาธุรกิจ บนพื้นที่กว่า 3,500 ตารางเมตร ที่มีผู้แสดงงานจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือแล็บและไบโอเทค เคมีภัณฑ์และสารมาตรฐาน กว่า 80 บริษัท 500 แบรนด์ จากทั่วโลก สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่ภาคอีสาน ผ่านงานวิเคราะห์ทดสอบที่แม่นยำและมาตรฐานในสาขาต่าง ๆ

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากประชาชนทั่วไปแล้วนักวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการห้องแล็บและภาคอุตสาหกรรม จะสามารถใช้โอกาสนี้ในการอัพเดทข้อมูล รับรู้เรื่องราวของเทคโนโลยีเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอีสานในอนาคตสู่เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า จากที่เราใช้โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านผลิตภัณฑ์จำนวนมาก และใช้กลไกราคาตลาดในการกำหนดสินค้า โดยใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการของพวกเราชาวอีสานด้วยกัน