พิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อมหาประกิต ฐิตญาโณ วัดทองนพคุณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ

พิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อมหาประกิต ฐิตญาโณ วัดทองนพคุณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ พุทธาภิเษกมาแล้วหลายวาระโดยเกจิดังของประเทศไทยมากมาย สร้างถวายโดยทีมงาน เดี่ยว คุโรซากิ อุบล และได้ถวายปัจจัยจำนวน 100,000 บาท เพื่อมอบให้เป็นศาสนะประโยชน์ของทางวัด ประวัติโดยสังเขป หลวงพ่อพระมหาประกิต ฐิตญาโณ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สถานะเดิม ชื่อ ประกิต นามสกุลพุ่มไม้ เกิดวันพุธ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔ บิดาชื่อนายจันทร์ มารดาชื่อนางอุบล นามสกุลพุ่มไม้ ณ บ้านหนองสนม ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมพิสัย จ.มหาสารคาม บรรพชา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2527 โดยมี พระครูสถิตวุฒิธรรม (หลวงปู่สุ่ย ถิรธมฺโม) อดีตเจ้าคณะตำบลก้ามปู วัดบ้านหนองขาม เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2534 ณ พัทธสีมาวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูธรรมสารสุมณฑ์ (พระธรรมวิสุทธาจารย์ ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุขุมสังฆการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง(พระอารามหลวง) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆรักษ์คำพันธ์ ญาณวีโร (พระครูธรรมสารสุมณฑ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง(พระอารามหลวง) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ วิทยฐานะ พ.ศ.2529 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2537 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พธ.บ. พ.ศ.2538 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง การปกครอง พ.ศ.2545 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสมนัส ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2545 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลก้ามปู พ.ศ.2550 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2553 ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พศ.2557 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิทยาคมฝากตัวเป็นศิษย์หลายคณาจารย์ หลวงปู่สุ่ย วัดหนองขาม หลวงพ่อเสาร์ วัดบ้านหนองสนม หลวงปู่ทองสุข วัดโพธ์ชัยนิมิต(เมืองเจีย) หลวงปู่บุญตา วัดคลองเกตุ จ.ลพบุรี หลวงพ่อบุญเรือน อินทสุวัณโณ วัดยางสุทธาราม หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวการาม กาญจนบุรี พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.9) วัดราชคฤห์วรวิหาร พระครูประสิทธิ์ศึกษากร(หลวงพ่อทัด) วัดแจ้ง ปราจีนบุรี หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี พระอาจารย์แดง วัดคีรีวิหาร ตราด (และอีกหลายรูปที่ไม่ขอเอ่ยนาม)