หนองคาย (ชมคลิป) คุมประพฤติหนองคาย เฟ้นหาสุดยอดฝีมือ จัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2

คุมประพฤติหนองคาย เฟ้นหาสุดยอดฝีมือ จัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 ให้ความรู้ เพิ่มอาชีพทางเลือก แก่ผู้กระทำผิด


วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายสุพจน์ มุงคุณโคตร ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือด้านการทำอาหาร ระดับจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งการทำอาหารประกวดครั้งนี้มีเกณฑ์ให้คะแนนคือ จะเน้นรสชาติความอร่อย ,รูปลักษณ์การจัดอาหารเพื่อรับประทานหรือเพื่อจำหน่ายแบบสั่งกลับบ้านหรือจัดส่ง ,ความสะอาดในการทำอาหารขณะประกอบอาหารและเมื่อพร้อมส่งให้รับประทาน ,วัตถุดิบโดยพิจารณาจากความสตใหม่ ดีต่อสุขภาพและประหยัด ,ความคิดสร้างสรรค์จากความน่าสนใจ ความแปลกใหม่ มีเรื่องราวความเป็นมาของสูตรหรือวัตถุดิบ โดยมีกรรมการให้คะแนนประกอบด้วย นายธงชัย จิระโชคพัฒน์กุล ผู้แทนจากสถานประกอบการหรือร้านอาหาร,สิบเอกหญิงสุนันทา รัตนบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารหรือโภชนา และ นายพันธลภ แสงทอง สื่อมวลชน กรรมการ


ด้วย กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายในการขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ให้มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือด้านการทำอาหาร เพื่อให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง พลังและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายชุมชนให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการคืนคนดีกลับสู่สังคมอย่างครบวงจร จึงได้จัดประกวดการทำอาหารครั้งนี้ขึ้น โดยการนำผู้กระทำผิด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มาร่วมประกวดการทำอาหาร เป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติได้โชว์ฝีมือเพื่อปูทางไปสู่อาชีพอิสระ สร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว อยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข


การดำเนินโครงการฯครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือ ตลอดจนการสนับสนุนจาก อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ผู้สื่อข่าวททบ.5 หนองคาย เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ร้านหมูยอแม่ถ้วน ร้านเทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

:ภาพข่าว-พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-ปวีณา จังหวัดหนองคาย