กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) ซ่อมพนังขาดคืบ20เปอร์เซ็นต์ชาวบ้านยังระทมเร่งบรรเทาทุกข์

กาฬสินธุ์มวลน้ำชียังทะลัก เร่งขนหินซ่อมแซมพนังขาด 50 เมตรคืบหน้า 20 เปอร์เซ็นต์ คาด 7-10 วันแล้วเสร็จ ขณะที่ชาวบ้านยังระทม หลายหน่วยงานเร่งบรรเทาทุกข์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ยังคงนำเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 6 ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ชลประทาน เจ้าหน้าที่ส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เจ้าหน้าที่อบจ.กาฬสินธุ์ กำลังทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าทำการซ่อมแซมพนังกั้นลำน้ำชีที่ขาดถึง 50 เมตรตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยการซ่อมแซมด้วยการใช้เทคนิคทางวิศวกรรม มีการนำหินเข้าวางเป็นแนวป้องกันได้ระยะและปิดช่องวางได้แล้วกว่า 10 เมตร แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่เจ้าหน้าที่ยังคงพยามเข้าซ่อมแซมเพราะน้ำที่ไหลบริเวณนี้ ซึ่งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 6 บ้าน สะดำศรี อำเภอฆ้องชัย มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและได้รับผลกระทบถึง 1,017 ครัวเรือน 11 หมู่บ้าน 3 ตำบล ทำให้หลายจุดบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงถึง 3 เมตร เขตอำเภอฆ้องชัย และยังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่ม นอกจากนี้มวลน้ำกำลังไหลเข้าท่วมพื้นที่อีก 2 ตำบล ในเขตอำเภอกมลาไสยด้วย

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ คาดว่าภายใน 7-10 วันหากไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือหรือฝนตก หรือมีมวลน้ำมหาศาลไหลเข้ามาอีก คาดว่าจะสามารถปิดรอยแตกนี้ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งซ่อมพร้อมกัน 2 ฝั่ง โดยการนำกล่องหินแกเบรียลมาวางทับซ้อนและใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการซ่อมสร้างตามลำดับ เพื่อความรวดเร็ว โดยขณะนี้มีความคืบหน้าซึ่งดำเนินการซ่อมแซมเป็นระยะทาง 9-10 เมตรหรือ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้การก่อสร้างเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดในการสกัดกั้นมวลน้ำไม่ให้เข้าท่วมขยายวงกว้างออกไปอีก นอกจากนี้ยังขอยังได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอดส่องดูแลประชาชนยังศูนย์อพยพ ยังห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ส่วนพื้นที่น้ำท่วมคงจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเมื่อน้ำลด

ขณะที่นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังได้สนับสนุนน้ำมันและเครื่องสูบน้ำ เข้าประจำการในพื้นที่บ้านเหมือดแอ บ้านแจ้งจม อ.กมลาไสยและมอบอาหารสดให้กับประชาชนผู้ประสบภัยบ้านท่าเยี่ยม บ้านสะดำศรี บ้านโนนแดง บ้านโนนเขวา ต.ฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย และยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์ และ รถบรรทุกขนาดเล็กขนหินไปซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่แตกอีกด้วย

สำหรับปัญหาน้ำท่วมขณะนี้ หลังจากที่พนังกั้นน้ำแตกตั้งแต่คืนวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านราษฎรและต้องทำการอพยพประชาชนถึง 1,017 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน 3,701 คน พื้นที่การเกษตร 20,000 ไร่ และมวลน้ำที่ไหลออกจากลำน้ำชีในจุดที่ขาดยังคงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ที่ไม่สามารถคาดการมูลค่าความเสียหายได้ทั้งหมดแต่ในขณะนี้ในส่วนของภาคเอกชนได้ระดมสิ่งของเข้าแจกจ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์อย่างเต็มที่แล้ว