เลย (ชมคลิป) ‘วันธงชาติไทย’ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 28 ยืนเคารพธงชาติ พร้อมเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทย

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 ก.ย.65 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับ พอ.ประเสริฐ สิงขอนเขียว เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 28 1เลย ยืนเคารพธงชาติ พร้อมเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทย หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร อส. ข้าราชการ และนักเรียน


จากนั้นเป็นประธานเปิดนิทรรศการ แสดงถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย โดย นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้
วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก/โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงชาติและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว


เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดและเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /