ศรีสะเกษ (ชมคลิป)พ่อเมืองดอกลำดวนเปิดกิจกรรม “ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน”

พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดกิจกรรม “ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอศรีรัตนะ
เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดบ้านสำโรงระวี เขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ เจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสามัคคี พร้อมด้วยพระครูสุมนรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสำโรงระวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม “ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน” โดยมี นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วย นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยตามวิถีท้องถิ่นอีสานร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายชรินทร์วัชร์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเปิดโอกาสข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ ได้ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล้วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม “ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน” ให้คงอยู่สืบไป โดยได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP และจำหน่ายอาหารอาหารพื้นบ้านศรีรัตนะ ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริสิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน