เทียนฟ้ามูลนิธิ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้กำลังใจกับผู้ประสบอุกภัย

เทียนฟ้ามูลนิธิ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนในการมอบถุงยังชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้กำลังใจกับผู้ประสบอุกภัย ซึ่งจุดแรก ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วง มีชาวบ้านในชุมชนวังแดง วัดป่าแสนอุดม มารับมอบถุงยังชีพ จำนวน 101 ครัวเรือน และนอกจากนี้ยังจะได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในศูนย์พักพิงต่างๆ ได้แก่ วัดกุดคูณ ชุมชนวังสว่าง / เยาวเรศ ,วัดโรมัน ,วัดใต้ท่า(ตรงการไฟฟ้าเดิม) และวัดบูรพาสำหรับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน โดยแผนกแพทย์แผนจีนยังคงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เสมอมา ส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยโดยเก็บค่ารักษาในราคาที่ประหยัด ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชั้นวรรณะใดๆ ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะบำบัดรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพร่ายกายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี