สมาคมพุทธศาสตร์ประทีปพ่งไล้ 17 จัดงานเทศกาลกินเจ เริ่มวันที่ 25 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ให้บริการอาหารเจ ฟรี ทุกวัน

ที่สมาคมพุทธศาสตร์ประทีปพ่งไล้ 17 บรรยากาศงานเทศกาลกินเจ วันแรก โดยมีนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เดินทางเป็นประธานในพิธีไหว้เจ้า และ พิธีทำบุญถวายเพลแด่พระสงฆ์ โดยได้นิมนต์ท่าน เจ้าคุณพระราชธรรมสุ เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุตพร้อมพระสงฆ์ 9 รูป หลังจากเสร็จพิธีถวายเพลแล้วทางสมาคมพุทธศาสตร์ประทีปพ่งไล้ 17 ได้มีการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จำนวน 22 ทุน และร่วมรับประทานอาหารเจ ซึ่งทางสมาคมพุทธศาสตร์ประทีปพ่งไล้ 17 ได้จัดบริการอาหารเจไว้สำหรับประชาชน รับประทานฟรีทุกวัน เปิดให้บริการในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. สำหรับเทศกาลกินเจ 2565 ปีนี้ตรงกับวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 รวมเป็นเวลา 9 วัน ประชาชนจะนิยมกินเจ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะอาหารเจถือเป็นอาหารชีวจิตอย่างหนึ่ง ช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุล ล้างพิษในร่างกาย รวมถึงช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กินเจ เพื่อทำบุญ เพื่อชำระล้างใจให้ใสสะอาด ไม่เบียดเบียนสัตว์โลก ทำให้จิตใจเราผ่องใสมากขึ้น เมื่อเราทราบว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดี ก็จะส่งผลต่อจิตใจที่เบิกบาน เป็นสุขขึ้น กินเจ เพื่อละเว้นกรรม ที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือแม้กระทั่งการจ้างฆ่าเพื่อการบริโภค หากเราทราบว่าการงดบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นการช่วยชีวิตสัตว์นับพันนับหมื่น เราก็จะช่วยลดกรรมของเราได้มากขึ้น

ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี