ขอนแก่น (ชมคลิป) ทหารขอนแก่นลุยน้ำเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วม”

ศบภ.มทบ.23 จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

            21 ก.ย. 65 จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และมวลน้ำจากแม่น้ำชีได้เพิ่มระดับสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในพื้นที่หลายอำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอำเภอบ้านแฮด เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวที่กำลังแก่จัดพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 พลตรี วรพินิจ  ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 ได้สั่งการให้ กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 จัดกำลังพล “จิตอาสาพระราชทาน” จำนวน 30 นาย พร้อมเรือท้องแบน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเกี่ยวข้าวที่โดนน้ำท่วม

ซึ่ง นางแหล่  ชุมวงษ์ ประชาชนบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และมีความต้องการแรงงานช่วยเหลือเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ในการนี้ พันเอก อวยชัย  เอกะกุล ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 23 ได้นำกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำหรับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 15 อำเภอ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย จำนวน 18,524 ไร่ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 ได้สั่งการให้ หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมประสานหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำ และช่วยเหลือประชาชนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป.