หนองคาย (ชมคลิป) เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ส่งเสริมปลูก อโวคาโด ผลไม้สุขภาพ ปลูกง่าย สร้างรายได้ดี ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

 


เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดหนองคาย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดโครงการ ผู้ว่าพาไปยาม ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคายจัดขึ้น โดยมี นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย,นางฉวีวรรณ อินทรายศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดหนองคาย กล่าวถึง ของการสนับสนุนปลูก อโวคาโด เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภค เนื่องจากเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน รวมถึงตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และการสกัดน้ำมันอโวคาโด เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมความงาม ปัจจุบันพบการปลูกอโวคาโดมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นพืชทางเลือกมากขึ้น อโวคาโดยังเป็นไม้ยืนต้นที่มีใบเขียวตลอดทั้งปีสามารถเป็นป่าทดแทนได้ จากนั้น ผู้ว่าราชการพร้อมส่วนราชการและผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกภายในศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดหนองคาย ได้ทดสอบการปลูก อโวคาโด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 นับอายุได้ 3 ปี 10 เดือน ซึ่งให้ผลผลิตแล้ว โดยเริ่มนำ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์พิ้งเคอร์ตัน พันธุ์บัคคาเนีย และพันธุ์ปีเตอร์สัน และจะนำอีก 7 สายพันธ์ มาทดลองปลูก ปัจจุบันมีเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและรับการสนับสนุนกิ่งพันธุ์เพื่อนำไปทดลองปลูก ในอนาคตทางศูนย์ฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมพันธุ์อโวคาโดที่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ไปยังพื้นที่ จังหวัดหนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม และจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป

:ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง- อภิชาติ จังหวัดหนองคาย