มุกดาหาร – เทศบาลเมืองจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาตีช้างน้ำนองหนึ่งเดียวในไทย

 


เทศบาลเมืองมุกดาหารกำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาตีช้างน้ำนองหนึ่งเดียวในไทย ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2565

ที่ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย นายไชยา อุ่นอารีย์กุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางวรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันแถลงข่าว จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ภายใต้ชื่องาน แข่งเรือยาวออกพรรษา ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงไหลกะจู้ ปี 2565


นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร โดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงานประเพณี แข่งเรือยาวออกพรรษาประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2565 ณ. บริเวณท่าน้ำเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร หลังจากว่างเว้น 3 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อเป็นการฟื้นฟู สืบทอดประเพณีการแข่งขันเรือยาว ในช่วงเทศการออกพรรษาของจังหวัดมุกดาหาร ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานนับ 100 ปี ให้คงอยู่สืบไป สร้างความสนุกสนาน ส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ รายได้ให้กับประชาชน และสถานประกอบการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้าน


สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันที่ 8 ตุลาคม ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันแรกของงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. จัดให้มีเปิดงาน ณ บริเวณท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร การแสดงฟ้อนลำ ของชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารกว่า 1,500 คน โดยเชิญ เรือประเพณีและคณะผู้แทนจากแขวงสะหวันนะเขตเข้าร่วมงานด้วย จากนั้นได้จัดให้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และขบวนแห่เรือบกของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้ง 34 ชุมชน พร้อมการแสดงฟ้อนลำ เพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารนับถือ ได้แก่ ศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง เจ้าแม่สองนางพี่น้อง
จนกระทั่งถึงเวลา ประมาณ 10.00 น.จัดให้มีพิธีเบิกน่านน้ำ ในแม่น้ำโขง ก่อนการแข่งขันเรือในประเภทต่าง ๆ โดยพิธีบวงสรวงพระแม่คงคา พญานาค พิธีอัญเชิญ เจ้าพ่อฟ้ามุงเมือง และเจ้าแม่สองนางสถิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารนับถือ ลงมาประทับเรือโบราณ เรือเจ้าฟ้ามุกดาสวรรค์ และขบวนเรือของเจ้าเมืองทั้ง 2 ฝั่งและหัวหน้าส่วนราชการ จากบริเวณน่านน้ำหน้าวัดศรีมงคลเหนือ ผ่านตลาดอินโดจีน ไปยังบริเวณน่านน้ำหน้าวัดศรีบุญเรือง สิ้นสุดที่หน้าศาลเจ้าแม่ 2 นางพี่น้อง หน้าวัดศรีมงคลใต้ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ไม่ให้มีปัญหา อุปสรรค ในการแข่งขันเรือยาว ซึ่งขณะแห่ขบวนเรือ จะมีการร้องรำ ทำเพลง เพื่อความสนุกสนานด้วย เสร็จแล้วเป็นการแข่งขันเรือประเภทความเร็ว เรือโบราณ รุนเล็ก 25 ฝีพาย เรือยาวโบราณ รุ่นใหญ่ 55 ฝีพาย การประกวดเรือประเภทสวยงาม การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองฝั่งโขง มุกดาหาร – สะหวันนะเขต


วันที่ 9 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของงาน ตรงกับ วันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 จัดให้มีขบวนพาเหรดเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมเสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีตีช้างน้ำนอง ของเรือประเภทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อฝีพายเรือลำต่าง ๆ ที่ร่วมขบวนได้จ้วงไม้พายลงน้ำแล้วดึงขึ้นมาทำให้น้ำกระเด็นคล้ายช้างเล่นน้ำ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย และการแข่งขันเรือยาวท้องถิ่น รุ่น 35 ฝีพาย เรือยาวท้องถิ่นรุ่นใหญ่ 55 ฝีพาย


วันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งเป็นที่ 3 ของการจัดแข่งขันเรือยาว ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นการแข่งขัน เรือยาวประเภทความเร็วทั่วไป รุ่นจิ๋ว 12 ฝีพาย รุ่นกลาง 40 ฝีพาย และรุ่นใหญ่ 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พร้อมเงินรางวัล และการลอยกระจู้ จากชุมชนต่าง ๆ จำนวนกว่า 100,000 ดวง การจุดพลุในแม่น้ำโขง ในวันออกพรรษาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อบวงสรวง บูชา สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พญานาค พระแม่คงคา ให้คุ้มครอง ปกปักรักษา และความเป็นสิริมงคล ตามความเชื่อที่เคยปฏิบัติกันมา
และในช่วงค่ำของแต่ละวัน จัดให้มี มหกรรมอาหาร อินโดจีน และกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ของชุมชน นักเรียน และศิลปินนักร้อง อาทิ วันที่ 7 ตุลาคม เป็นการแสดงของวงสุดสะแนน หมออั๋น ตุ้มโฮม กาฬสินธุ์ วันที่ 8 ตุลาคม เป็นการแสดงของ ออม อัครพล ต้นแก้ว และ ไก่ พรรณิกา ผ่องใส วันที่ 9 กันยายน การแสดงดนตรีของศิลปิน นักร้อง เวียง นฤมล และวันที่ 10 ตุลาคม การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ นุ่น ธิดาพร และ เอ อนุชา
เทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงขอเชิญชวน ประชาชน นักท่องเที่ยว ไปร่วมสืบสานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง สัมผัสงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร อันยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำโขง ที่ท่าน้ำเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร 7-11 ตุลาคม นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร โทรศัพท์ 042 – 611227.

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร