ทั่วไทย – ‘เปิดตัว’ 6 รองโฆษกรุ่นใหม่พรรคไทยสร้างไทย อาสาเป็นกระบอกเสียงให้คนทุกกลุ่มในสังคม

” เปิดตัว หกรองโฆษกรุ่นใหม่พรรคไทยสร้างไทย อาสาเป็นกระบอกเสียงให้คนทุกกลุ่มในสังคม ประกาศดูแลพี่น้องประชาชนให้มีสิทธิ์มีเสียงสามารถทำมาหากินและมีชีวิตที่ดีกว่า

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าวถึงแนวทางการทำงาน ของทีมโฆษกพรรคไทยสร้างไทยชุดใหม่ ซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งตนเองและรองโฆษกของพรรคได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทย ให้เข้ามารับหน้าที่สำคัญ โดยเฉพาะการสื่อสารข้อเท็จจริงและนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ การประชาสัมพันธ์นโยบายที่ได้ประกาศไปแล้วเช่น นโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท กองทุนคนตัวเล็ก รวมถึงการประกาศปลดล็อคปัญหาของประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างเศรษฐกิจ สร้างชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งคณะผู้บริหาร มุ่งหวังที่จะเห็นพรรคมีความใกล้ชิดพี่น้องประชาชนและเข้าถึงการรับรู้ถึงการทำงานของพรรคไทยสร้างไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านโฆษกและรองโฆษก ทั้งหกคนประกอบด้วย

1.นายเจตบัญชา อำรุงจิตรชัย รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย จะเข้ามารับหน้าที่ดูแลประเด็นด้าน SMEs รวมถึงความเห็นทางเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากการถูกกดทับ สามารถลุกขึ้นมาทำมาหากินได้อย่างเข้มแข็ง

2.นางสาวณิชชา บุญลือ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย จะเข้ามาดูแลงานด้านสตรีเด็กผู้สูงวัย กลุ่มผู้เปราะบางต่างๆ ซึ่งยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทย จะไม่ทิ้งคนเหล่านี้ไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน และมีนโยบายที่พร้อมสำหรับการดูแล

3.ทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย จะเข้ามาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้อง LGBT โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนให้คนเหล่านี้มีพื้นที่ในทางการเมืองโดยเฉพาะการตัดสินใจในประเด็นต่าวๆและประเด็นทางกฎหมาย

4.นายสรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย จะเข้ามาดูงานในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากสถานการณ์โควิดทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กและพ่อค้าแม่ขายได้รับผลกระทบอย่างมาก พรรคไทยสร้างไทย จึงเป็นปากเป็นเสียงมาโดยตลอด จึงตัดสินใจเข้ามาทำหน้าที่รองโฆษกเพื่อสามารถทำงานเป็นกระบอกเสียงได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

5.นายศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย จะเข้ามาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายด้านกีฬาของพรรค ซึ่งกีฬามีบทบาทสำคัญในสังคมและประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะกีฬาสามารถสร้างชาติและสร้างเศรษฐกิจได้ตนจึงขอประกาศอาสาเป็นกระบอกเสียงให้คนกีฬา

6.นายสิรภพ สมผล รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งอดีตเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น จะเข้ามาเป็นกระบอกเสียงและประชาสัมพันธ์งานด้านท้องถิ่นต่างๆ ทั้งการกระจายทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุด