อุดรธานี – ‘ทหารออนไลน์’ ร.13 พัน.3 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ

ร.13 พัน.3 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ “ ทหารออนไลน์ ”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนของหน่วย เข้าพบปะผู้นำชุมชนฯ ในวาระประชุมประจำเดือนของอำเภอทุ่งฝน เพื่อเข้าประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 พร้อมแจ้งสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับหลังการสมัครเป็นทหารออนไลน์ ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการสมัครสอบคัดเลือก และมอบคู่มือระบบสมัครสอบออนไลน์ของกองทัพบก ซึ่งการเข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนที่มีความสนใจต่อไป จากการเข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ทำให้ผู้นำชุมชนเข้าใจในขั้นตอนการสมัครฯ มีความรู้สึกยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13