มหาสารคาม (ชมคลิป) ปศุสัตว์ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน8,000 กิโลกรัม ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ปศุสัตว์ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน8,000 กิโลกรัม ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 7ตำบล


ที่วัดบ้านหนองห้าง ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วม


ทั้งนี้ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีพื้นที่ ประสบอุทกภัย จำนวน 7 ตำบล 19 หมู่บ้าน เกษตรกร 175 ราย โค-กระบือ จำนวน 859 ตัว โดยบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปะหลาน มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 65 ราย จำนวน โค 324 ตัว กระบือ 105 ตัว ซึ่งในวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 8,000 กิโลกรัม และถุงยังชีพปศุสัตว์ จำนวน 65 ชุด ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ประสบภัย


นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดเตรียมหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติ จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย “หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน” เป็นน้ำพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้รับสนองพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับ ความเดือดร้อน ความเสียหาย จากภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะภัยจากน้ำท่วม น้ำหลาก ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ ตลอดจนสัตว์ เลี้ยงชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเกษตรกร ให้บรรเทาจากความ เดือดร้อนเสียหาย