มุกดาหาร – อำเภอดอนตาล เปิดเมืองดอนตาลน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก เพื่อการท่องเที่ยว

 


อำเภอดอนตาล เปิดเมืองดอนตาลน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก เพื่อการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 3 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีพื้นที่เป็นเมืองชายแดนไทย และ สปป.ลาว


วันที่ 15 ก.ย. 65 ( เมื่อคืนวันที่ 14 ก.ย. เวลา 19.00 น. ) นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เมืองดอนตาลน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” (Dontan’s livable and Cozy City) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ คำปาน พร้อมด้วยนายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล ,หน่วยงานราชการ , คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอนตาล ,พัฒนาการอำเภอดอนตาล , เกษตรอำเภอดอนตาล , ตัวแทนสถานศึกษา หน่วยความมั่นคง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ณ ลานกีฬาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล กล่าวว่า โครงการ “เมืองดอนตาลน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” (Dontan’s livable andCozy City) เพื่อประชาสัมพันธ์เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอดอนตาล ณ สนามกีฬาอำเภอดอนตาล ในวันนี้ด้วยอำเภอดอนตาล เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 3 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร กล่าวคือมีพื้นที่เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศไทย- ประเทศลาว ซึ่งมีการค้าขาย การท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศด้วยดีมาตลอดและในปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้คลี่คลายลง ทางภาครัฐจึงได้มีการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน สังคมให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง และด้วยอำเภอดอนตาล อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งมีวัฒนธรรม ประเ พณีอัน ดีงา มจึงควรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลอดจนส่งเสริมการค้าระหว่างชายแดนต่อไป


ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP จากกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพ นอกจากนี้ชมการแสดงบาสโลบ การแสดงลำผญา การแสดงเดินแบบผ้าไทย และการแสดงรำวงย้อนยุค จากชุมชนไทยกะเลิง การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงโนรีมุกดาหาร การแสดงของกลุ่มนักเรียน และกลุ่มเยาวชน To Be Number One..

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร