อุดรธานี – ผบ.พล.ร.3 เข้าพบปะพัฒนสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมข้าราชการนอกประจำการ ร.13 พัน.2

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 พลตรีณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ได้เดินทางเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับสมาชิกชมรมข้าราชการนอกประจำการ ณ อาคารกล้ากลางสมร กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในโอกาส การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านสวัสดิการต่างๆ ของชมรมฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยมี พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 และ พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ จากการที่ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมข้าราชการนอกประจำการฯในครั้งนี้ ทำให้สมาชิกชมรมข้าราชการนอกประจำการ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานการจัดกิจกรรม และให้ความสำคัญกับสมาชิกชมรมข้าราชการนอกประจำการของหน่วย พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมฯ ในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13