หนองคาย – อัญเชิญถ้วยชนะเลิศรางวัลพระราชทานพระพันปีหลวงฯ งานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

เทศบาลเมืองหนองคาย อัญเชิญถ้วยชนะเลิศรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


วันที่ 6 ก.ย.65 เวลา 09.09 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง อ.เมืองหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานรางวัลชนะเลิศให้แก่วงโปงลางยุวบูรณ์ออนซอนศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง หลังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดดนตรีพื้นบ้านอีสานวงโปงลาง ประเภท ค. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวงโปงลางยุวบูรณ์ออนซอนศิลป์ จำนวน 40 ทุน


โดยมี นายสังวาลย์ ริมเขาใหญ่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นายอลงกรณ์ รัชตเมธี รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นายวัชโร นวธาตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ดร.พัชรินทร์ ชัยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวบูรณ์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธี


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสรุปผลการบริหารงานและการพัฒนาโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สร้างความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคายและเพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน พี่น้องประชาชน สังคม ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนได้รับรู้รับทราบว่า ในแต่ละปีโรงเรียนได้พัฒนาอะไรไปบ้าง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในเรื่องอะไรบ้าง


นอกจากได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ยังได้รับรางวัลกั๊บแก๊บดีเด่น , รางวัลบรรเลงกลองดีเด่น ,รางวัลนางไหดีเด่น ,รางวัลการแสดงชุดเทิดพระเกียรติดีเด่น และ รางวัลบรรเลงปี่ภูไทดีเด่น:

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-ปวีณา จังหวัดหนองคาย