จังหวัดหนองบัวลำภูพบสื่อมวลชน หวังช่วยประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงรุก “เปิดวิถีชุมชน ยลหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”

“จังหวัดหนองบัวลำภูพบสื่อมวลชน” ภายใต้หัวข้อ “เปิดวิถีชุมชน ยลหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการแถลงข่าว “จังหวัดหนองบัวลำภู พบสื่อมวลชน” ภายใต้หัวข้อ “เปิดวิถีชุมชน ยลหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู อนุมิติให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก ในกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมย่อย จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อัตลักษณ์ผ้าทอหนองบัวลำภู) ผ่านรายการ แซ่บพลาซ่า ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 19 กันยายน 2565

และอีกหนึ่งช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 1 ตอน และ การแถลงข่าว “จังหวัดหนองบัวลำภูพบสื่อมวลชน” 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันนี้ ภายใต้หัวข้อ “เปิดวิถีชุมชน ยลหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดหนองบัวลำภูที่ว่า หนองบัวลำภู เมือง น่าอยู่ น่าเที่ยว

โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประเด็น : 2 ปี ยลวิถีหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ประเด็น : การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูประเด็น : ผ้าอัตลักษณ์หนองบัวลำภู และการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี และ นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ประเด็น : หนองบัวลำภูมีดี ด้านการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่นำผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี และ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภูได้เป็นอย่างดีในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน เพื่อจะทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภูไปสู่ประชาชน ช่วยส่งเสริมโอกาสทางการแข่งขันผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู