(ชมคลิป) สตจ.จ่อสอบบ่อบาดาลถังเหล็กตั้งพื้นรองผ้ายางทสจ.กาฬสินธุ์เสี่ยงล้มทับคน

 


สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมเข้าตรวจสอบการก่อสร้างบ่อบาดาลพลังงานโซล่าเซลล์โครงการสนับสนุนน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้ง ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุอยู่ระหว่างรายข้อมูลไปยังสตง.ภูมิภาคที่ 7 และสตง.ส่วนกลาง หลังชาวบ้านพบรูปแบบการก่อสร้างถังน้ำเหล็กขนาด 2 หมื่นลิตรสุดแปลกตั้งพื้นมีผ้ายางพลาสติกรองน้ำด้านในเสี่ยงอันตรายล้มทับคน และเกรงว่าจะใช้ประโยชน์ไม่ถึงช่วงหน้าแล้ง


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีชาวบ้านพบบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ โครงการสนับสนุนน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้ง ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ส่อไปในทางไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และหวั่นวิตกกังวลถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะถังเหล็กขนาดกว่า 2 หมื่นลิตร ซึ่งใช้พลาสติกรองน้ำด้านในและตั้งไว้พื้นดิน ชาวบ้านเกรงว่าถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า 20 ตันจะเสี่ยงล้มทับได้รับอันตราย นอกจากนี้ระบบส่งน้ำต่ำ รวมถึงเกรงว่าการขุดเจาะปริมาณน้ำอาจจะใช้ไม่ถึงหน้าแล้ง และตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่คุ้มเงินงบประมาณ 5 แสนบาท จึงอยากให้หน่วยงานทั้ง สตจ.กาฬสินธุ์และปปช.กาฬสินธุ์เข้ามาตรวจสอบ


ล่าสุดจากการสอบถามไปยังนางสาวอรุณี รวดเร็ว ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.กาฬสินธุ์ หรือสตจ.กาฬสินธุ์ และนายกรพจน์ วรรณทอง วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.กาฬสินธุ์ โดยระบุว่า ทางสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.กาฬสินธุ์ (สตจ.กาฬสินธุ์) รับทราบข้อมูลแล้ว และกำลังรวบรวมข้อมูลรายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (ขอนแก่น) และสตง.ส่วนกลาง เพื่อเตรียมเข้าตรวจสอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลดังกล่าว


โดยนางสาวอรุณี รวดเร็ว ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เดิมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จ.กาฬสินธุ์ หรือสตง.กาฬสินธุ์ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานปัจจุบันเป็นสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.กาฬสินธุ์ หรือสตจ.กาฬสินธุ์ แต่ยังคงมีหน้าที่และภารกิจเหมือนเดิม คือตรวจสอบในเรื่องการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตามกฎหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีอยู่กว่า 154 หน่วยงาน โดยรูปแบบการดำเนินงานแต่ละปีจะมีการกำหนดแผนการตรวจสอบ พร้อมกับการให้คำแนะนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นๆให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย โดยเฉพาะ การจัดซื้อจัดจ้าง


นางสาวอรุณี กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ โครงการสนับสนุนน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ประชาชนตั้งข้อสังเกต และเรียกร้องให้ตรวจสอบ เนื่องจากหวั่นวิตกกังวลถึงความปลอดภัยของถังเหล็กขนาดกว่า 2 หมื่นลิตร และอ้างว่ามีพลาสติกรองน้ำด้านในตั้งไว้พื้นกลัวได้รับอันตราย พร้อมทั้งเกรงว่าอาจจะใช้ไม่ถึงหน้าแล้ง และอาจจะไม่คุ้มเงินงบประมาณ 5 แสนบาทนั้น ทางสตจ.กาฬสินธุ์ทราบเรื่องแล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจ ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (ขอนแก่น) และสตง.ส่วนกลาง เพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา และสตจ.กาฬสินธุ์เตรียมที่จะเก็บข้อมูล และดำเนินการตรวจสอบโครงการดังกล่าว เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงต่อไป