อุดรธานี –  ร.13 ให้การต้อนรับ นักเรียนเตรียมทหาร (ชั้นปีที่ 2) ที่ได้เดินทางชมกิจกรรมทางทหารประกอบการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมคณะนายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ที่ได้เดินทางชมกิจกรรมทางทหารประกอบการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเรียนรู้ภารกิจของทหารราบยุทธวิธี และการดำเนินกลยุทธ์ ณ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยในกิจกรรมได้จัดแสดงเครื่องช่วยฝึก อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและการแสดงการตั้งยิงทางยุทธวิธีของหมวดเครื่องยิงหนักกรมทหารราบที่ 13

โดยมี กำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจของของทัพบก, การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทางทหาร, การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จากการที่ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และเข้าใจในภารกิจของทหารราบยุทธวิธี และการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆของทหารราบมากขึ้น พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่เจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงทางยุทธวิธีทหารราบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13