อุบลราชธานี (ชมคลิป) พ่อเมืองดอกบัว สั่งปิดสถานบันเทิงดวลปืน ทั้ง 2 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี พบมีพฤติการณ์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขัดคำสั่ง คสช.

วันนี้ 1 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายณัฐพร ไชยธงรัตน์ ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร.ต.อ. วิชิต ขนทรัพย์ รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้ร่วมนำเอกสารคำสั่งปิดสถานบันเทิง “ร้านพญายอ” และ “ร้านเอกมัย 487” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลานจอดรถห้างบิ๊กซี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มาทำการปิดไว้ที่ประตูทางเข้าของสถานบันเทิงทั้ง 2 แห่งดังกล่าว หลังจากตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีการยินยอมปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบันเทิง จนเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงกัน เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตนายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาพฤติการณ์แวดล้อมแห่งคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการปล่อยปละละเลยของพนักงานร้านและเจ้าของสถานประกอบการ “ร้านพญายอ” และ “ร้านเอกมัย ๔๘๗” ซึ่งมีหน้าที่จะต้องเข้มงวด เคร่งครัด ต่อพนักงานของตนเอง และควบคุมไม่ปล่อยปละละเลยในการตรวจบุคคลเข้าไปในสถานประกอบการ ว่าต้องห้ามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ โดยเฉพาะถ้าเป็นกรณีที่หากฝ่าฝืนแล้วมีโทษทางอาญาแล้ว ผู้เป็นเจ้าของต้องเข้มงวดเป็นพิเศษจะละเลยไม่ได้ การยินยอม ปล่อยปละละเลยให้บุคคลเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีการตรวจสอบ จึงทำให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่ของตน จนเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงกันและเกิดการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นการกระทำดังกล่าวย่อมกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานในร้านของผู้ประกอบการนั้นเอง ได้กระทำการที่อุกอาจ โดยมีได้เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง เป็นที่ไม่อาจยอมรับได้ จึงเห็นว่าผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการ “ร้านพญายอ” และ “ร้านเอกมัย 487” กระทำผ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 4 (5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 ข้อ 2 ซึ่งมีพฤติการณ์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ข้อ 8 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีคำสั่ง ที่ 33163/2565 สั่งปิดสถานประกอบการ “ร้านพญายอ” และมีคำสั่งที่ 33164/2565 สั่งปิดสถานประกอบการ “ร้านเอกมัย 487” โดยห้ามมิให้ผู้ใดเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป.ผู้ว่าอุบลฯ สั่งปิดสถานบันเทิงดวลปืน ทั้ง 2 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี พบมีพฤติการณ์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขัดคำสั่ง คสช.

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี รายงาน