ทั่วไทย (ชมคลิป) นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกกระท่อมไว้กว่าสิบล้านต้นมั่นใจรับซื้อคืนแน่นอน

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชา อนันตรลักษณ มงคลแผ่นดิน(ครั้งหนึ่งในชีวิตทำดีเพื่อแผ่นดิน )


ลงพื้นที่เปิด สถานีปฏิบัติการพิเศษดังกล่าว เผยแพร่องค์ความรู้ ติดอาวุธทางปัญญาเผยแพร่อุดมการปกป้องสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการจัดสัมมนาเสวนา ให้ความรู้กับเกษตรกร ในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ส่งเสริมปลูกพืชกระท่อมก้านแดงสายพันธุ์รับรอง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา พรบ. พืชกระท่อมที่ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565


โดย ดร. ธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้กล่าวไว้ว่า ขณะนี้สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทะเบียนกระท่อมไว้แล้วจำนวน 10,000,000 ต้น โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 66 ม.3 ต. หมกแถว อ. หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี


และสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้รับการอุดหนุนจากทีมงาน โครงการบริหารวิชาด้านสมุนไพรมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ออกใบวิจัย